Договір публічної оферти

Публічний договір (оферта) про надання послуг

Цей документ є публічною офертою та публічним договором і згідно ст. 633, 641 та роз. 63 Цивільного кодексу України, її умови однакові для всіх споживачів. Беззастережне прийняття  умов якого у відповідності з п. 2  ст. 642 Цивільного кодексу України  вважається  акцептом (прийняттям) даної Оферти (далі Договору) всіма споживачами (Сторонами), які будуть зазначені нижче.

 1. Загальні положення
 2. Сервіс онлайн консультацій, що зареєстрований під доменним ім’ям online-advice.org, іменований надалі «Сервіс» з одного боку, пропонує  будь-якій  юридичній або фізичній особі, що надалі іменується «Користувач», та/або «Замовник», «Виконавець», послуги користування сервісом онлайн-консультацій. Цей договір оферти є публічним, і згідно ст. ст. 633, 641 і гл.63  Цивільного кодексу України його умови однакові для всіх споживачів, беззастережне прийняття  умов якого у відповідності з п. 2  ст. 642 Цивільного кодексу України  вважається  акцептом (прийняттям)  даної Оферти (далі Договір) Замовником та Виконавцем.
 3. Даний Договір може бути заключений (прийнятий) в наступний із способів:
  1. Шляхом реєстрації на офіційному сайті Сервісу Online-advice.org , присвоєння Замовнику та/або Виконавцю унікального логіна користувача та наступній оплаті Замовником рахунку, отриманого від Сервісу.
  2. Шляхом підписання даного Договору вповноваженими особами Сервісу, Замовника та/або Виконавця.
 4. Укладаючи даний Договір Виконавець підтверджує, що цілком і беззастережно згоден з тим, що він:
  1. В тому випадку, якщо являється фізичною особою дає згоду на отримання та обробку Сервісом персональних даних Виконавця з ціллю виконання умов даного Договору. Дозвіл на обробку та збереження персональних даних діє на весь строк дії Договору, і далі - протягом семи років  після закінчення терміну дії цього Договору.
  2. Видалення та знищення персональних даних Виконавця проводиться за письмовою заявою Виконавця та слугує підставою для розірвання даного Договору. У цьому випадку Договір вважається розірваний з дати відповідного повідомлення Виконавця Сервісу.
  3. Крім того, укладанням  Договору Виконавець підтверджує, що він повідомлений даним Договором про права, встановлені Законом України “Про захист персональних даних” і згоден з тим, що його персональні дані передаються Сервісу з ціллю виконання умов даного Договору, можливості проведення розрахунків, отримання документів, реєстрації доменних імен, тощо. Також Виконавець дає свою згоду на публікацію своїх персональних даних у відповідних сервісах мережі Інтернет, необхідних для роботи сервісів, служб, доменів.
  4. Також, укладанням даного Договору Виконавець підтверджує, що йому, як суб’єкту персональних даних відомий та зрозумілий зміст Закону України «Про захист персональних даних».
  5. Замовник зобов'язується обробляти персональні дані Виконавця строго у відповідності із Законом України “ Про захист персональних даних ”.

 

 1. Терміни і визначення
  1. Сервіс – інтернет сайт, який слугує місцем проведенням онлайн консультацій Користувачів.
  2. Користувач – будь-яка особо, яка зайшла, або користується Сервісом (Online-advice.org).
  3. Замовник – зареєстрований Користувач, який прийняв умови цього Договору, а також інші положення сервісу, та має змогу та бажання отримати онлайн консультацію у Виконавця, оплата згідно умов та тарифів цього Договору та оприлюднених Сервісом на сайті Online-advice.org.
  4. Виконавець – зареєстрований Користувач, який прийняв умови цього Договору, а також інші положення Сервісу, має заповнений особистий кабінет користувача, та відповідає іншим вимогам згідно Законодавства України, та може надавати професійні онлайн консультації Замовнику, оплата згідно умов та тарифів цього Договору та оприлюднених Сервісом на сайті Online-advice.org.
  5. Аккаунт  - сукупність прав користувача по відношенню до розрахованої на багато користувачів системи, що утворюється після реєстрації у вигляді «облікового запису» на веб-сервері-сервері Користувача. Визначається наявністю власного імені (Логіна) і Пароля і домашнього каталогу.
  6. E-mail - електронна пошта.
  7. Веб-сайт - електронне представництво Сервісу в мережі Інтернет, інформаційно-інтерактивний ресурс.
  8. Послуга – онлайн консультація, яка надається Виконавцем Замовнику, після оплати останнім Тарифного плану.
  9. Інтернет – всесвітня інформаційна система загального доступу, яка логічно зв'язана глобальним адресним простором та базується на Інтернет-протоколі, визначеному міжнародними стандартами.
  10. Кабінет користувача – особистий аккаунт Замовника або Виконавця, в якому він має можливість управляти рахунками, робити замовлення, проводити платежі і таке інше. Кабінет користувача знаходиться на сайті Сервісу Online-advice.org.
  11. Логін - унікальний для веб-сервера Виконавця набір букв та цифр, який у поєднанні з Паролем слугує ідентифікатором Замовника.
  12. Пароль - набір букв і цифр, який у поєднанні з Логіном, слугує ідентифікатором Замовника.
  13. Акцепт – повна й безумовна згода Користувача Сервісу на укладення Договору на умовах, визначених публічною офертою.
  14. Тарифний план – затверджена Сервісом система ставок у грошовому вираженні та правила їх застосування, згідно з якими визначається розмір плати за надання послуг.
  15. Інтернет – всесвітня інформаційна система загального доступу, яка логічно зв'язана глобальним адресним простором та базується на Інтернет-протоколі, визначеному міжнародними стандартами.

 

 1. Предмет Договору
  1. За даним Договором Сервіс надає змогу надавати Виконавцю онлайн консультації, а Замовнику отримувати такі консультації, згідно Тарифів, встановлених даним Договором, та публічно викладеними на офіційному сайті Сервісу (Online-advice.org).
  2. Комісія Сервісу за надані послуги (онлайн консультації) Виконавцем Користувачу встановлюється даним Договором, та публічно викладеними на офіційному сайті Сервісу (Online-advice.org).
  3. Всі платежі за онлайн консультації (послуги) надані Виконавцем, а також комісії сервісу проводяться в безготівковій формі.
  4. Всі платежі за надані консультації відбуваються шляхом попередньої оплати Замовником на рахунок Сервісу, згідно Тарифів, встановлених даним Договором, та публічно викладеними на офіційному сайті Сервісу (Online-advice.org).
  5. Після наданої онлайн консультації Виконавцем, та отриманням коштів за таку консультацію від Замовника на рахунок Сервісу, останній зобов’язується перерахувати винагороду Виконавцю, згідно з термінами та умовами, закріплених даним Договором.

 

 

 1. Права і обов'язки сторін
  1. Сервіс зобов’язується:
   1. надати змогу відкрити аккаунт Користувачу (з наданням унікального логіна і пароля, що дозволяють йому розміщувати інформацію на устаткуванні Замовника та/або Виконавця);
   2. надати можливість використання всіх доступних програм і функцій;
   3. здобути Замовником та/або Виконавцем необхідних для підключення до послуг і налаштування програмного забезпечення консультацій по електронній пошті і телефону технічної підтримки;
  2. Виконавець зобов'язується:
   1. Надавати послуги онлайн-консультацій належним чином і в термін відповідно до умов цього Договору, і в рамках вибраного і сплаченого Замовником тарифного плану та інших послуг, що надаються Виконавцем.
   2. Знаходитись в мережі Онлайн не менш ніж 20 годин на тиждень.
   3. При знаходженні в мережі Онлайн, відповідати на запит клієнта протягом 1 хвилини.
  3. Замовник зобов'язався:
   1. Сповіщати Виконавця про зміни тарифів на Послуги (онлайн консультації), умов обслуговування і методів оплати, а також інших умов цього Договору не менш ніж за 10 робочих днів, шляхом повідомлення Замовника за адресою його e-mail.
   2. Своєчасно оплачувати послуги Виконавця згідно з вибраним тарифним планом і на умовах цього Договору щотижня.

 

 

 1. Вартість послуг і порядок розрахунків
  1. Вартість послуг визначається Тарифами, оголошеними на сайті Сервісу.
  2. Комісія Сервісу при оплаті послуг Замовником за надані послуги Виконавцем, встановлюється в розмірі 50 відсотків від перерахованої суми, згідно обраного Замовником тарифу, без урахування комісії Банку та/або Платіжної системи.
  3. Всі повідомлення про терміни закінчення надання Послуг, а також рахунки та інша фінансова і загальна інформація передається Виконавцем та/або Замовником Сервісу виключно за допомогою контактного e-mail Виконавця/Замовника. Виконавець та/або Замовник несе відповідальність за актуальність і доступність його контактного e-mail, та інших реквізитів.
  4. Сервіс не приймає претензії з приводу не отриманих повідомлень, рахунків і листів на e-mail Замовника.
  5. Сервіс перераховує винагороду Виконавцю після наданої консультації Замовнику, у випадку відсутності претензій щодо виконання останнім, на протязі одного календарного місяцю.

 

 1. Особливі умови і відповідальність Сторін
  1. Сервіс має право не сплатити винагороду за надану консультацію у випадку якщо Клієнт залишився незадоволений та написав звернення у вигляді електронного листа на адресу Сервісу.
  2. Сервіс не відповідає за вміст інформації, переданої Виконавцем до Замовника по мережі Інтернет.
  3. Виконавець самостійно відповідає за вміст інформації, переданої або іншою особою під даними Виконавця по мережі Інтернет, а також за шкоду, заподіяну  його діяннями (особисто, або іншою особою, що використовує його реквізити) особам або майну громадян, юридичним особам, державі  або етичним принципам  суспільства.
  4. Виконавець переймає на себе повну відповідальність і ризики, зв'язані з використанням мережі Інтернет за допомогою послуг Сервісу, у тому числі відповідальність за оцінку точності, повноти і корисності будь-яких думок, ідей, іншої інформації, а також якості і властивостей товарів і послуг, поширюваних в мережі Інтернет.
  5. Виконавець повністю відповідальний за збереження свого пароля і за збитки, які можуть виникнути унаслідок несанкціонованого його використання. За фактом крадіжки логіна і пароля, що сталася з вини третіх осіб,  клієнт має право направити в адресу Сервісу заяву про зміну логіна і пароля.
  6. Сторони зобов’язалися  забезпечувати конфіденційність  мережевих реквізитів (пароль і ім'я)  Виконавця.

 

 1. Форс-мажорні обставини
  1. Сторони не несуть відповідальності за повне або часткове невиконання передбачених цим Договором зобов'язань, якщо таке невиконання пов'язане з обставинами непереборної сили (форс-мажор).  До таких обставин належать: стихійні лиха, аварії, цивільні безлади, страйки,  військові дії,  протиправні дії третіх осіб, епідемії, пожежі, набирання чинності законодавчих актів,  розпоряджень і постанов  державних органів і інші обставини, не залежні від волі сторін.
  2. Сторона, що посилається на обставини непереборної сили, зобов'язана письмово сповістити іншу сторону протягом 5 днів про настання таких обставин.
  3. Якщо обставина непереборної сили безпосередньо вплинула на виконання зобов'язань в строк, встановлений в цьому Договорі, термін виконання зобов'язань відстроковується пропорційно часу дії відповідної обставини.
 2. Порядок розгляду претензій і суперечок
  1. Претензії Виконавця по Послугах, що надаються, приймаються Сервісом до розгляду лише письмово і в строк не пізніше за 5-ть календарних днів з дати виникнення спірної ситуації. Первинна інформація прямує за допомогою  електронного або факсимільного зв'язку, оригінал документа протягом того ж дня підлягає відправці рекомендованим листом з повідомленням про вручення. Термін розгляду претензій Виконавця складає не більш за один місяць з моменту належного повідомлення.
  2. Для вирішення технічних і юридичних питань при визначенні провини Виконавця в результаті його неправомірних дій при користуванні мережею Інтернет, Замовник має право самостійно залучати компетентні організації  та експертів.